Vattenanalys

Vattenanalys

För att avgöra vilken typ av vattenfilter du behöver kan vi utföra en vattenanalys. Alla som äger en brunn bör med jämna mellanrum kontrollera vattnet i denna. Den allmänna rekommendationen är att brunnsvattnet bör analyseras vart tredje år, men om du upplever att vattnet luktar konstigt eller om det börjar ändra färg bör du inte tveka att göra ett prov på en gång. Vi erbjuder såväl en gratis analys av ditt vatten som en ackrediterad sådan. Vi kontrollerar bland annat förekomsten av järn, nitrat och humus.

Vi genomför snabbt en vattenanalys av borrad brunn

Att anlita vårt företag för vattenanalys är smidigt. Vi skickar ett komplett kit med instruktioner, flaskor och returporto. Svaret på ett vattenprov brukar ta ungefär 14 dagar. I samarbete med en av världens största laboratoriegrupper, Eurofins, kan vi även erbjuda en ackrediterad version där en mikrobiologisk vattenanalys ingår. Att regelbundet undersöka kvaliteten på sitt dricksvatten är nödvändigt ur ett hälsoperspektiv. Tack vare en analys kan du även få reda på om brunnsvattnet till exempel innehåller för mycket kalcium, ett ämne som kan leda till en ökad korrosionsrisk.

Vattenanalys

Vattenanalys

Vi kan utföra en komplett undersökning av ditt brunnsvatten. Denna består av en kemisk och mikrobiologisk vattenanalys och den indikerar även förekomsten av tungmetaller. Vattnet kan bedömas som:

  • Tjänligt: vattnet är av en godkänd kvalitet som dricksvatten och för övriga hushållsändamål
  • Tjänligt med anmärkning: vattensammansättningen är något avvikande men bedöms inte orsaka direkt risk för hälsan
  • Otjänligt: vattnet bör varken användas som dricksvatten eller vid matlagning

Vi erbjuder er en gratis vattenanalys

Vi vill uppmuntra alla som äger en brunn att kontrollera sitt vatten, därför erbjuder vi en gratis vattenanalys. En sådan ger en bra indikation huruvida halterna av järn, nitrat, nitrit och humus ligger inom det normala. Vår analys ger även svar på sådant som vattnets hårdhet, pH-värde och alkalinitet. Om du har behov av en ackrediterad undersökning av ditt brunnsvatten skickar vi gärna komplett information med vårt pris för vattenanalys. Tveka inte att kontakta oss, vi är experter inom vårt område och kan säkerställa att ditt vatten är tjänligt.

Vänd dig till oss när du vill veta om ditt brunnsvatten är tjänligt. En vattenanalys indikerar halterna av bland annat järn, nitrat och nitrit.